Nie znasz swojego hasła?

Jeśli chcesz odnowić hasło, wprowadź ID albo adres e-mailowy, który używasz dla zalogowania się do systemu.

DANTEM DAP jest wewnętrznym systemem informacyjnym grupy spółki DANTEM. Dostęp do systemu mają tylko pracownicy tych spółek i kandydaci na zatrudnienie tam.
Wszystkiem informacje zawarte w systemu są ściśle poufne i nie mogą być jakkolwiek użyte bez pisemnej zgody zarządu tych spółek.
© 2024 DANTEM s.r.o. | DAP v7.79.4