Neznáte své heslo?

Chcete-li obnovit heslo, zadejte ID nebo e-mailovou adresu, kterou používáte pro přihlášení do systému.

DANTEM DAP je interním informačním systémem skupiny společností DANTEM. Přístup do systému mají jen zaměstnanci těchto společností a uchazeči o zaměstnání tamtéž.
Veškeré informace obsažené v systému jsou přísně důvěrné a nesmí být jakkoli využity bez písemného souhlasu vedení těchto společností.
© 2024 DANTEM s.r.o. | DAP v7.80.12